Novácka päťstovka 2021, 49.ročník

Srdečne vás všetkých pozývame a veríme, že budete spokojní. Skúsený organizačný kolektív je toho zárukou.

Za organizačný výbor Milan Oršula
Riaditeľ podujatia

Z histórie Nováckej päťstovky

Prvému preteku súčasnej Nováckej päťstovky predchádzalo niekoľko regionálnych pretekov. Prvé preteky na vodnej nádrži v Novákoch sa uskutočnili niekedy v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Presnejšie niekedy v rokoch 1958 - 1960. Boli to preteky vtedajšieho Nitrianskeho kraja. V šesťdesiatych rokoch to bolo niekoľko regionálnych pretekov bývalého stredoslovenského kraja.

Prvý ročník pretekov pod označením Novácka päťstovka sa uskutočnil v auguste 1973. Pri jeho zrode stáli zakladajúci členovia kanoistiky v Novákoch Ing. Juraj Porubský a Ing. Milan Jeluš s vtedajšími trénermi Vladislavom Krasickým a Ondrejom Tóthom. K týmto priekopníkom Nováckej päťstovky postupne pribúdali ďalší organizátori ako Ing. Dominik Varga, Ing. Viťazoslav Mokrý, Milan Zgančík, Milan Oršula, Ervín Rus, Ing. Jozef Páleš, Ing. Zoltán Straka, Ing. Eberhard Steinemann, Antónia Hnáthová. Mladšiu garnitúru poriadateľov tvorili Ľubomír Hagara, Venanc Sýkora, Dušan Cachovan, Peter Halmo, Ján Sýkora, Miroslav Zaťko a ďalší. Neoddeliteľnou súčasťou tretej desiatky Nováckej päťstovky sa stal kotlíkový guláš, do prípravy ktorého sa pravidelne zapájali Zlatka Rusová, Mária Cachovanová, Erika Hagarová.

Postupne rástla úroveň preteku po stránke organizačnej ale i technickej. Bójkovanie trate prvých ročníkov bolo kolmo na smer jazdy päťstometrovej trate, s rozstupom bójok po sto metroch. Postupne bolo bójkovanie trate zmenené na pozdĺžne s rozstupom bójok po päťdesiat metrov a v posledných ročníkoch po dvadsaťpäť metrov. Štart päťstometrovej trate a neskôr i dvestometrovej bol vybavený pevnými štartovými blokmi. Bolo dobudované cieľové zariadenie. Od 18. ročníka vykonávame spracovanie výsledkov výhradne výpočtovou technikou.

Dobrá práca usporiadateľov bola ocenená pridelením organizovania majstrovstiev Slovenska mladších dorastencov a v rámci 24. až 26. ročníka dokonca majstrovstvami Slovenska na dvestometrovej trati dorastu a dospelých. V posledných ročníkoch sú to majstrovstvá Slovenska chlapcov a dievčat jedenásť a dvanásťročných a veteránov.

Pri pohľade na víťazov kategórii dospelých nájdeme takých vynikajúcich pretekárov ako Peter Páleš, Juraj Filip, Slavomír Kňazovický, Róbert Erban, Michal Riszdorfer, Marian Ostrčíl, Peter Gelle, Ivana Kmeťová, Martina Kohlová, Ľubomír Hagara . Ťažko by sme hľadali pretekára, ktorý by v mládežníckom veku nebol pretekal na Nováckej päťstovke.

V súčasnosti patri Novácka päťstovka k najvýznamnejším pretekom Slovenského pohára. Finálové výsledky mužov a žien sú pravidelne zaraďované do spravodajstva celoštátnych televízii. Novácka päťstovka sa na Slovensku stala priekopníkom reklamy na plávajúcich paneloch. Taktiež sme sa stali priekopníkmi zverejňovania výsledkov Nováckej päťstovky ale i výsledkov slovenskej rýchlostnej kanoistiky prostredníctvom internetovej stránky Kanoe.sk.

História si pamätá aj jednu raritu v organizovaní Nováckej päťstovky. Bol to 10. ročník, ktorý sme z dôvodu vypustenia vodnej nádrže usporiadali v Nitrianskom Rudne.

Všetko, čo sa udialo v priebehu posledných ročníkov, by nebolo možné bez bývalých generálnych sponzorov a to NCHZ Nováky a DAK KIABA Nováky, ale i ďalších menších sponzorov a reklamných partnerov, ktorým i touto formou ďakujeme. Taktiež ďakujeme mestu Nováky, ktoré sa v posledných rokoch stalo významným podporovateľom rýchlostnej kanoistiky v Novákoch.


Za organizačný výbor Milan Oršula
Riaditeľ podujatia

Slovenská kanoistika
Mesto Nováky
Trenčiansky samosprávny kraj
ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Športové centrum polície
MSM GROUP
Martin Baluch BAJO
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
Noving Nováky
TH STAV s.r.o.
Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o.
KINET - internet a televízia
Vepos Nováky
Elektro Meluš s.r.o.
NyNa
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky