Propagačné materiály

Náš klub z času na čas pripraví brožúrky, ktoré sú distribuované priaznivcom nášho klubu, sponzorom, rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí o ne prejavia záujem.

Osobnosti klubu

Medzi najvýraznejšie osobnosti nášho klubu sme zaradili niekoľko pretekárov.

Zobraz všetky strany

Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky

Informačný bulletin vydal Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky v náklade 200 kusov. Pamätnú medailu pripravil Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky pri príležitosti 40. ročníka Nováckej päťstovky, ktorú vyrobila Mincovňa Kremnica v limitovanom počte 100 kusov.

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2005/2006

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2004/2005

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2003/2004

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2002/2003

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2001/2002

Zobraz všetky strany


Novácka päťstovka - 51. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj
Novácka päťstovka
Slovenská kanoistika
Mesto Nováky
Trenčiansky samosprávny kraj
VOP Nováky, a. s.
Nadácia SPP
NyNa
Športové centrum polície
Martin Baluch BAJO
Andrea Oršulová & Partners s. r. o.
Noving Nováky
TH STAV s.r.o.
BOZPO, s.r.o.
Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o.
PRESPOR spol. s r.o.
pewag slovakia s.r.o.
KINET - internet a televízia
Vepos Nováky
Elektro Meluš s.r.o.
Miroslav Mičo - KAMEŇ