Propagačné materiály

Náš klub z času na čas pripraví brožúrky, ktoré sú distribuované priaznivcom nášho klubu, sponzorom, rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí o ne prejavia záujem.

Osobnosti klubu

Medzi najvýraznejšie osobnosti nášho klubu sme zaradili niekoľko pretekárov.

Zobraz všetky strany

Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky

Informačný bulletin vydal Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky v náklade 200 kusov. Pamätnú medailu pripravil Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky pri príležitosti 40. ročníka Nováckej päťstovky, ktorú vyrobila Mincovňa Kremnica v limitovanom počte 100 kusov.

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2005/2006

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2004/2005

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2003/2004

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2002/2003

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2001/2002

Zobraz všetky strany


Novácka päťstovka - 52. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj