Propagačné materiály

Náš klub z času na čas pripraví brožúrky, ktoré sú distribuované priaznivcom nášho klubu, sponzorom, rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí o ne prejavia záujem.

Osobnosti klubu

Medzi najvýraznejšie osobnosti nášho klubu sme zaradili niekoľko pretekárov.

Zobraz všetky strany

Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky

Informačný bulletin vydal Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky v náklade 200 kusov. Pamätnú medailu pripravil Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky pri príležitosti 40. ročníka Nováckej päťstovky, ktorú vyrobila Mincovňa Kremnica v limitovanom počte 100 kusov.

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2005/2006

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2004/2005

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2003/2004

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2002/2003

Zobraz všetky strany

Profil klubu 2001/2002

Zobraz všetky strany

Novácka päťstovka
Slovenská kanoistika
Mesto Nováky
Trenčiansky samosprávny kraj
DAK Kiaba Nováky
Noving Nováky
MSM GROUP
NyNa
Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o.
Vepos Nováky
Nedelka Kubáč Advikáti
Hornonitrianske Bane Prievidza a.s.
KINET - internet a televízia
TH STAV s.r.o.
ISSO Prievidza - notebooky - počítače - internet - servis - renovácie