Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky

Informačný bulletin vydal Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky v náklade 200 kusov. Pamätnú medailu pripravil Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky pri príležitosti 40. ročníka Nováckej päťstovky, ktorú vyrobila Mincovňa Kremnica v limitovanom počte 100 kusov.

Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 1Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 2Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 3Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 4Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 5Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 6Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 7Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 8Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 9Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 10Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 11Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 12Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 13Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 14Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 15Bulletin pri príležitosti 40. ročník Nováckej päťstovky, strana 16
Späť na zoznam
Novácka päťstovka - 52. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj