Výbor klubu

Zgančík Martin st.prezident KRK Nováky
Miština Marianviceprezident KRK Nováky
Oršula Radoslavsekretár KRK Nováky
Hagara Ľubomír st.vedúci tréner
Hvojnik Martinriadi a zodpovedá za správu majetku klubu, jeho údržbu a prevádzku
Jakubis Romanriadi a zodpovedá za organizáciu športových a spoločenských podujatí organizovaných klubom
Oršula Jakubriadi a zodpovedá za oblasť získavania externých zdrojov financovania
Rusová Andreakronikár KRK Nováky, riadi a zodpovedá za rozvoj členskej základne, v tejto činnosti úzko v spolupráci s trénermi
Zaťko Michalriadi činnosť propagácie klubu, jeho výsledkov a aktivít na webových stránkach, tlačových médiách, rozhlase a televízii

Ďalšie funkcie

Oršula Milan st.Odborný poradca
Rus RadoslavAsistent trénera
Chudá KristínaAsistent trénera
Rusová ZuzanaRevízor účtov
Ing. Türková ĽubicaEkonóm klubu


Výbor klubu bol zvolený dňa 04.03.2022 na výročnej členskej schôdzi.


Rozdelenie funkcií výboru klubu bolo schválenie dňa 25.03.2022 výborom klubu.