Výbor klubu

Zgančík Martin st.prezident KRK Nováky
Miština Marianviceprezident KRK Nováky
Oršula Radoslavsekretár KRK Nováky
Fedor Michalriadi a zodpovedá za oblasť získavania externých zdrojov financovania
Habala Ivanriadi a zodpovedá za organizáciu športových a spoločenských podujatí organizovaných klubom
Hagara Ľubomír st.vedúci tréner
Hvojnik Martin st.riadi a zodpovedá za správu majetku klubu, jeho údržbu a prevádzku
Rusová Andreakronikár KRK Nováky, riadi a zodpovedá za rozvoj členskej základne, v tejto činnosti úzko v spolupráci s trénermi
Zaťko Michalriadi činnosť propagácie klubu, jeho výsledkov a aktivít na webových stránkach, tlačových médiách, rozhlase a televízii

Ďalšie funkcie

Oršula Milan st.Odborný poradca
Rus RadoslavAsistent trénera
Rusová AndreaAsistent trénera
Zaťko Miroslav ml.Revízor účtov
Ing. Türková ĽubicaEkonóm klubu


Výbor klubu bol zvolený dňa 01.03.2024 na výročnej členskej schôdzi.


Rozdelenie funkcií výboru klubu bolo schválenie dňa 15.03.2024 výborom klubu.


Novácka päťstovka - 52. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj