Pavelka Peter

Bývalý člen klubu

rok registrácie: 1988,Novácka päťstovka - 52. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj