Bialeš Peter

Bývalý člen klubu

rok registrácie: 1989,

Bialeš Peter


Novácka päťstovka - 52. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj