Nemec Miroslav

Bývalý člen klubu

rok registrácie: 1988,

Nemec Miroslav


Novácka päťstovka - 52. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj