Krugová Beata

Bývalý člen klubu

rok registrácie: 1987,Novácka päťstovka - 52. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj