Viktorova posledná jazda

Viac ako 25 rokov nás dokázal doviezť bezpečne do miesta kanoistického podujatia a aj domov. V sobotu nás zasiahla správa, že náš šofér, člen, priateľ podľahol ťažkej chorobe.

19.02.2024 09:53:58

Viktor Koma, u nás v klube známy ako „Šofo“, sa stal súčasťou nášho klubu v roku 1997 ako šofér autobusu, voziaci našich pretekárov na športové podujatia. Netrvalo dlho a zo šoféra autobusu sa stal skutočný priateľ a veľký pomocník pre nás všetkých. Všetci sme ho volali „Šofo“. Okrem toho, že nás vždy bezpečne doviezol na podujatia a aj domov, vždy nám všetkým bol nápomocný, vedel nám pomôcť, vedel nám poradiť. V autobuse mal náradie a vedel pomôcť aj s malými technickými problémami na našich kajakoch a kanojkách. Stal sa súčasťou klubu, pomáhal nám pri prevoze materiálu, pomáhal nám na sústredeniach, pomáhal nám pri poriadaní podujatí, pomáhal nám vždy a všade kde bol. Za 25 rokov odviezol stovky pretekárov a členov klubu. Stal sa našou rodinou, trávil s nami svoj voľný čas, rád chodieval na lodenicu. Bol človek, ktorý deťom v našom klube vedel dať aj to posledné. Na cestách nás sprevádzal s úsmevom, trávil s nami čas na podujatiach vždy s pozitívnou náladou. Vždy povzbudzoval všetky deti, aj tých slabších a nezabudol povzbudiť aj tie, ktoré boli posledné.

Viktor veľká vďaka za všetko čo si pre Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky urobil.

Viktor dlhšiu dobu bojoval s chorobou, ktorej podľahol počas víkendu vo veku 63 rokov. Viktor nás na cestách už nebude viac sprevádzať. Zomrel 17.02.2024. Viktorova posledná jazda a rozlúčka s ním bude dňa 21.02.2024 o 15.00 hodine v Sebedraží.

Viktor Koma (1960-2024)

Viktor Koma (1960-2024)


Späť na zoznam aktualít
Novácka päťstovka - 52. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj