Symbolické uzamykanie vody 2017 v KRK Nováky

Za krásneho, slnečného počasia sa v sobotu dňa 14.10. 2017 uskutočnilo symbolické uzamykanie vody v areáli Klubu rýchlostnej kanoistky v Novákoch.

Peter Iliaš | 20.10.2017 10:59:58

Popri členoch klubu sa na tomto sympatickom podujatí zúčastnili aj rodičia a priatelia pretekárov, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére a svojím povzbudzovaním pri meraní síl súťažiacich, pri vzájomnej konfrontácii na vode, ich vyburcovali k čo najlepšiemu umiestneniu. Toto ukázalo, kto a ako sa má počas zimenej prípravy zlepšiť.

Po príhovore prezidenta klubu pána Milana Oršulu , ktorý zhodnotil pôsobenie klubu ako celku na jednotlivých pretekoch nasledovalo symbolické uzamykanie vody zo strany trénerov klubu pána Dušana Cachovana, slečne Lucii Mištinovej a pána Ľubomíra Hagaru, ktorí pár slovami vyhodnotili pôsobenie jednotlivých pretekárov počas sezóny.

Následne sa uskutočnilo vyhodnotenie celého ročníka 2017, v ktorom sa klub v rámci Slovenského pohára umiestnil celkovo na peknom 2 mieste. Neskôr sa za prítomnosti pretekárov, trénerov ako aj rodičov pristúpilo sa k odmeňovaniu najlepších pretekárov v jednotlivých kategóriách.

Po odovzdaní pohárov a sladkej odmeny pre pretekárov sa uskutočnila súťaž mamičiek v strieľaní z pokutového kopu na bránu. Zaujímavý priebeh mal aj futbalový zápas rodičov proti svojím deťom, v ktorom po urputnom boji zvíťazili deti - pretekári 1:0 nad rodičmi.

Celkovo ročník 2017 priniesol nespočetné množstvo športových zážitkov či pre športovcov, trénerov, ale aj pre rodičov a fanúšikov kanoistiky, ale ukázal aj to, čo môže priniesť cieľavedomé snaženie sa pre jednotlivých pretekárov ale aj klub ako celok.


Späť na zoznam aktualít