Strieborný odznak SOŠV pre Milana Oršulu

Na 294. zasadnutí výkonného výboru Slovenského olympijského a športového výboru prebehol aj slávnostný akt odovzdávania vyznamenaní.

29.06.2020 09:18:05

Milan Oršula bol dňa 26.06.2020 vyznamenaný za dlhoročný a výrazný prínos pre olympijské hnutie a šport.

Udelenie strieborného odznaku SOŠV

Udelenie strieborného odznaku SOŠV

Strieborný odznak SOŠV

Strieborný odznak SOŠV


Späť na zoznam aktualít