Športovci mesta Nováky za rok 2017

Prvýkrát v histórii mesta Nováky sa dňa 3.2.2018 uskutočnil ples športovcov, v spojení s vyhodnotením najlepších športovcov mesta za uplynulý rok, kde nechýbali ani naši pretekári.

11.02.2018 12:44:13

V najmladšej kategórii do štrnásť rokov bola vyhodnotená Nikola Hvojníková - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky. Ocenenie jej odovzdal primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš a člen výboru FK Iskra Nováky pán Dalibor Riziky.

V druhej vekovej kategórii do osemnásť rokov bol vyhodnotený Matúš Jedinák – Klub rýchlostnej kanoistiky. Ocenenie menovaným, spolu s primátorom mesta odovzdal člen komisie športu MsZ a manažér Klubu vodného póla pán Michal Gogola.

Tretiu skupinu ocenených nad osemnásť rokov doplnil Martin Nemček – Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky. Ocenenie tejto skupiny spolu s primátorom mesta vykonal pán Marián Miština, člen komisie športu MsZ a člen výboru Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky.

Na základe rozhodnutia komisie športu MsZ bol za najlepšieho športovca mesta Nováky za rok 2017 vyhlásený a zároveň peknou kryštálovou vázou odmenený Matúš Jedinák, pretekár Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky. Ocenenie spolu s primátorom mesta odovzdal prezident Klubu rýchlostnej kanoistiky pán Milan Oršula.

Celý akt vyhodnotenia ankety športovcov mesta Nováky za rok 2017 sa niesol v slávnostnej plesovej atmosfére pred zaplnenou veľkou sálou DK. Účastníci plesu nezabudli potleskom oceniť výsledky každého športovca, doložené moderátorom podujatia.

Našim športovcom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v nastávajúcej sezóne.


Späť na zoznam aktualít