Športovci mesta Nováky za rok 2017

Prvýkrát v histórii mesta Nováky sa dňa 3.2.2018 uskutočnil ples športovcov, v spojení s vyhodnotením najlepších športovcov mesta za uplynulý rok, kde nechýbali ani naši pretekári.

11.02.2018 12:44:13

V najmladšej kategórii do štrnásť rokov bola vyhodnotená Nikola Hvojníková - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky. Ocenenie jej odovzdal primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš a člen výboru FK Iskra Nováky pán Dalibor Riziky.

V druhej vekovej kategórii do osemnásť rokov bol vyhodnotený Matúš Jedinák – Klub rýchlostnej kanoistiky. Ocenenie menovaným, spolu s primátorom mesta odovzdal člen komisie športu MsZ a manažér Klubu vodného póla pán Michal Gogola.

Tretiu skupinu ocenených nad osemnásť rokov doplnil Martin Nemček – Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky. Ocenenie tejto skupiny spolu s primátorom mesta vykonal pán Marián Miština, člen komisie športu MsZ a člen výboru Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky.

Na základe rozhodnutia komisie športu MsZ bol za najlepšieho športovca mesta Nováky za rok 2017 vyhlásený a zároveň peknou kryštálovou vázou odmenený Matúš Jedinák, pretekár Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky. Ocenenie spolu s primátorom mesta odovzdal prezident Klubu rýchlostnej kanoistiky pán Milan Oršula.

Celý akt vyhodnotenia ankety športovcov mesta Nováky za rok 2017 sa niesol v slávnostnej plesovej atmosfére pred zaplnenou veľkou sálou DK. Účastníci plesu nezabudli potleskom oceniť výsledky každého športovca, doložené moderátorom podujatia.

Našim športovcom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v nastávajúcej sezóne.Späť na zoznam aktualít
Mesto Nováky
MSM GROUP
DAK Kiaba Nováky
KINET - internet a televízia
Priemstav stavebná a.s.
AUTO Komplex Prievidza
Nedelka Kubáč Advikáti
Noving Nováky
Slovenské elektrárne
Vepos Nováky
NyNa
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Hornonitrianske Bane Prievidza a.s.
Drogéria PLUS Nováky
Trenčiansky samosprávny kraj
ISSO Prievidza - notebooky - počítače - internet - servis - renovácie
Regionálna televízia Prievidza