Poďakovanie za spoluprácu

Vážení priatelia, členovia Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky, pretekári klubu súčasní aj bývalí, rodičia pretekárov, priatelia kanoistiky a partneri klubu!

18.03.2020 00:20:25

Z príležitosti ukončenia posledného funkčného obdobia výboru klubu a prezidenta klubu, som sa po dvadsiatich piatich rokoch rozhodol ukončiť aktívnu činnosť na pozícii prezidenta Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky.

Chcel by som sa všetkým poďakovať za podporu a spoluprácu pri budovaní úspešného športového klubu so zameraním na rýchlostnú kanoistiku, ktorého pretekári a odchovanci prinášali z majstrovstiev sveta a Európy medailové umiestnenia, zúčastňovali sa Olympijských hier, na ktorých náš odchovanec Denis Myšák dosiahol mimoriadny úspech v štvorkajaku, striebornú medailu. Za tieto úspechy ďakujem aj všetkým trénerom, ktorí sa v tomto dvadsaťpäťročnom období vystriedali a podieľali na športovom raste týchto pretekárov. Menovite by som chcel poďakovať pánovi Ľubomírovi Hagarovi, ktorý po celé toto obdobie pôsobil na trénerskej funkcii a podieľal sa na úspechoch pretekárov a klubu. Taktiež by som chcel poďakovať poslancom MsZ a primátorovi mesta funkčného obdobia 2014-2018, ktorí sa v tomto volebnom období podieľali na prístavbe a rekonštrukcii budovy lodenice, ako i všetkým spoluobčanom za podporu kanoistiky v Novákoch. Poďakovanie patrí aj mojej manželke a rodine, ktorá ma dokázala podporovať v tejto nehonorovanej činnosti i napriek tomu, že táto moja činnosť mala v meste aj neprajníkov, mnohokrát aj s dopadom na moju rodinu.

Na záver by som chcel popriať novému prezidentovi klubu pánovi Martinovi Zgančíkovi ako i výboru, trénerom, pretekárom a celému klubu veľa úspechov v ich športovej činnosti ale i v reprezentácii klubu, nášho mesta a Slovenskej republiky.

Milan Oršula
Bývalý prezident KRK Nováky


Späť na zoznam aktualít