Opatrenie

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

12.03.2020 14:38:17

Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky dnešným dňom do odvolania prerušuje tréningový proces.

O ďalšom postupe Vás bude klub informovať.

Výbor KRK Nováky.


Späť na zoznam aktualít
Novácka päťstovka - 50. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj