MSM GROUP prispelo k rozvoju Klubu rýchlostnej kanoistiky v Novákoch

Spoločnosť MSM Group opäť využila príležitosť darovať 2% z dane na dobrú vec.

03.07.2017 23:47:58

Tento krát sa rozhodli podporiť Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky. KRK Nováky spája s jednou z prevádzok spoločnosti MSM GROUP, divíziou vývoja, výroby a opravy foriem spoločné miesto pôsobenia, Nováky.

Slávnostné odovzdávanie finančnej odmeny sa konalo dňa 15.6.2017 o 11:00 hod. priamo v areáli lodenice KRK Nováky. MSM Group prispelo na rozvoj klubu šekom v hodnote 2500 eur.

Podujatia sa zúčastnil aj náš strieborný medailista z Letných olympijských hier 2016 v Riu a majster sveta z Milána 2015 - Denis Myšák. Za Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky boli prítomní: prezident klubu Milan Oršula, člen výboru klubu Milan Šišmiš a tréner klubu Ľubomír Hagara. Za spoločnosť MSM finančný dar odovzdala marketingová riaditeľka MSM Group Lucia Ollé, ktorá klubu popriala množstvo úspechov. „Teší ma, že touto čiastkou môžeme pomôcť práve Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky. Prajem vydarenú sezónu a veľa športových úspechov,“ dodala Ollé.

Pri príležitosti tohto stretnutia si zástupcovia obidvoch strán navzájom vymenili cenné informácie o svojich aktivitách a činnostiach potrebných na zabezpečenie chodu prospešnej spoločnosti. Na záver si obe strany zaželali množstvo pracovných úspechov, na strane KRK Nováky na športovom poli a na strane MSM Group na poli obchodnom. Vedenie KRK za dar poďakovalo s odkazom, že vyvinie maximálne úsilie, aby bol rok 2017 začiatkom silného partnerstva úspešných.


Späť na zoznam aktualít