Kanoistickú sezónu 2023 sme zahájili v Česku

Kanoistická sezóna 2023 začala pre našich najmladších pretekárov 15. apríla na podujatí „Dlhé trate na Morave“, v meste Kojetín.

Milan Oršula, foto: Andrea Rusová | 16.04.2023 18:51:13

I napriek tomu, že sme tento rok neboli obmedzení kovidovými opatreniami, v príprave na vode nás obmedzilo studené počasie doznievajúcej zimy a z toho vyplývajúce obmedzené možnosti trénovania na vode. Z týchto dôvodov mali naši najmladší pretekári na vode len pár tréningov, ale aj tak si s radosťou išli odskúšať, čo v zime natrénovali v posilňovni, telocvični, pádlovacom bazéne, prípadne na bežkách.

Uvedeného podujatia sa s trénerkou A. Rusovou zúčastnilo desať pretekárov. I napriek tomu, že sme nezaznamenali víťazstvo v žiadnej kategórii, získali sme päť druhých miest a tri tretie. O druhé miesta sa pričinili Tomíková Tereza s Oršulovou Veronikou v K2 dievčatá benjamínky A

a Važanová Nela (11) spolu s Hrabovskou Ninou v K2 benjaminky B,

Vrchovský Jakub v K1 chlapci benjaminci C,

Paták Maxim a Vanek Alexander v K2 chlapci benjaminci A,

Mitaš Patrik a Vrchovský Jakub v K2 clapci benjaminci B.

Tretie miesta získali Rusová Daniela s Tomíkovou Natáliou v k2 žiačky,

Vanek Alexander v K1 chlapci benjaminci A,

Oršulová Veronika v K1 dievčatá benjaminky A.

Štvrté miesta vo svojich vekových a lodných kategóriách obsadili Mitaš Patrik (11)v K1 benjaninci B, Rusová Daniela (14) K1 žiačky, piate miesta Važanová Nela (11) v K1 dievčatá benjaminky B, Tomíková Tereza (12) v K1 benjaminky A. Šieste miesto v obsadila Hrabovská Nina (11) v K1 dievčatá benjamínky B, siedme miesto obsadili Paták Maxim (11) v K1 benjaminci A a Tomíková Natália (12) v K1 dievčatá bejaminky A.

Nie všetci boli so svojim umiestnením spokojní ale palacinky ktoré pripravili rodičia, chutili všetkým.

Všetkým pretekárom gratulujeme a prajeme úspešný štart v novej sezóne.

Tomíková Tereza s Oršulovou Veronikou

Tomíková Tereza s Oršulovou Veronikou

Važanová Nela spolu s Hrabovskou Ninou

Važanová Nela spolu s Hrabovskou Ninou

Vrchovský Jakub

Vrchovský Jakub

Paták Maxim a Vanek Alexander

Paták Maxim a Vanek Alexander

Mitaš Patrik a Vrchovský Jakub

Mitaš Patrik a Vrchovský Jakub

Rusová Daniela s Tomíkovou Natáliou

Rusová Daniela s Tomíkovou Natáliou

Vanek Alexander

Vanek Alexander

Oršulová Veronika

Oršulová Veronika


Späť na zoznam aktualít