Kanoisti u župana

Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška prijal zástupcov Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky.

Milan Oršula | 15.05.2023 12:40:15

Stretnutie sa uskutočnilo na základe dlhoročnej spolupráce a pomoci zo strany TSK pri organizovaní podujatia Novácka päťstovka. Pri tejto príležitosti zástupcovia KRK Nováky odovzdali pánovi Baškovi ďakovný diplom za dlhodobú podporu Nováckej päťstovky a pamätnú medailu, vydanú pri príležitosti konania 50. ročníka Nováckej päťstovky.

Zľava na fotografii: prezident KRK pán M. Zgančík, predseda TSK pán J. Baška, riaditeľ N500-vky pán M. Oršula a viceprezident KRK pán M. Miština

prezident KRK pán M. Zgančík, predseda TSK pán J. Baška, riaditeľ N500-vky pán M. Oršula a viceprezident KRK pán M. Miština

prezident KRK pán M. Zgančík, predseda TSK pán J. Baška, riaditeľ N500-vky pán M. Oršula a viceprezident KRK pán M. Miština


Späť na zoznam aktualít
Novácka päťstovka - 51. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj
Novácka päťstovka
Slovenská kanoistika
Mesto Nováky
Trenčiansky samosprávny kraj
VOP Nováky, a. s.
Nadácia SPP
NyNa
Športové centrum polície
Martin Baluch BAJO
Andrea Oršulová & Partners s. r. o.
Noving Nováky
TH STAV s.r.o.
BOZPO, s.r.o.
Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o.
PRESPOR spol. s r.o.
pewag slovakia s.r.o.
KINET - internet a televízia
Vepos Nováky
Elektro Meluš s.r.o.
Miroslav Mičo - KAMEŇ