Dominancia Novák pokračuje

Počas víkendu 2. a 3. júla bol náš Klub rýchlostnej kanoistiky organizátorom populárneho 44. ročníka Nováckej päťstovky.

15.07.2016 11:04:36

Podujatie bolo tradične zorganizované na vysokej úrovni, za čo patrí vďaka všetkým zainteresovaným, ktorí svoj čas venovali organizácii podujatia a pracovali dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu.

Pretekalo sa na tratiach dlhých 500m, 200m a 2000 metrov. Pretekári KRK Nováky potvrdili aj na domácej vode skvelú formu, ktorá ich sprevádza od začiatku sezóny, čo potvrdzuje aj víťazstvo v hodnotení klubov.

Dekorovaní boli nasledovní pretekári KRK Nováky:

K2 chlapci 11r. a 12r. 2000m 2. miesto Karak D. – Kukučka J.
K1 dievčatá 12r. 2000m 1. miesto Rusová D.
K1 chlapci 10r. 2000m 1. miesto Cagaň A.
K1 chlapci 9r. 2000m 2. miesto Rus M.
K1 dievčatá 10r. 2000m 1. miesto Hvojniková N.
K1 dievčatá 9r. 2000m 2. miesto Humajová J.
K2 chlapci 13 – 14r. 500m 2. miesto Iliáš M. – Bende A
K1 ženy 500m 2. miesto Zatlkajová N.
K1 dievčatá 13r.500m 1. miesto Holá N.
K1 dievčatá 14r. 500m 1. miesto Jakubisová R.
K1 dievčatá 14r. 500m 2. miesto Vrecková Lívia
K2 kadeti 500m 1. miesto Jedinák M. – Hvojník M.
K1 kadetky 500m 1. miesto Zatlkajová J.
K1 kadetky 500m 2. miesto Myšáková P.
K1 juniori 500m 3. miesto Nemček M.
K2 juniorky 500m 1. miesto Oršulová L. – Tesaríková P.
K1 chlapci 14r. 500m 1. miesto Iliáš M.
K2 dievčatá 13 – 14 r. 500m 1. miesto R. Jakubisová – Holá N.
K2 dievčatá 13 – 14 r. 500m 2. miesto Vrecková L. – Sándor T.
K1 kadeti 500m 1. miesto Jedinák M.
K1 kadeti 500m 2. miesto Hvojník M.
K2 kadetky 500m 1. miesto Zatlkajová J. – Myšáková P.
K2 kadetky 500m 2. miesto Ďurišová M. – Seregiová K.
K2 juniori 500m 2. miesto Zgančík M. – Nemček M.
C2 juniori 500m 3. miesto Kleman T. – Vrškový A.
K1 juniorky 500m 2. miesto Oršulová L.
K1 chlapci 11r. 2000m 3. miesto Karak D.
K1 chlapci 10r. 2000m 1. miesto Cagaň A.
K1 chlapci 9r. 2000m 2. miesto Rus M.
K1 dievčatá 10r. 2000m 1. miesto Hvojniková N.
K1 dievčatá 9r. 2000m 3. miesto Humajová J.
K1 ženy 200m 2. miesto Zatlkajová N.
K1 dievčatá 13r.200m 3. miesto Holá N.
K1 dievčatá 14r. 200m 1. miesto Jakubisová R.
K2 kadeti 200m 1. miesto Jedinák M. – Hvojník M.
K1 kadetky 200m 1. miesto Zatlkajová J.
K1 kadetky 200m 3. miesto Ďurišová M.
K2 juniorky 200m 1. miesto Oršulová L. – Tesaríková P.
K1 chlapci 14r. 200m 2. miesto Iliáš M.
K1 kadeti 200m 1. miesto Jedinák M.
K1 kadeti 200m 2. miesto Hvojník M.
K2 kadetky 200m 1. miesto Ďurišová M. – Seregiová K.
K2 kadetky 200m 2. miesto Zatlkajová J. – Myšáková P.
K2 juniori 200m 2. miesto Zgančík M. – Nemček M.
K1 juniorky 200m 1. miesto Oršulová L.

Výbor klubu ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia Novácka päťstovka, taktiež pretekárom KRK Nováky za dosiahnuté výsledky, sponzorom za podporu a v neposlednom rade ďakujeme všetkým zúčastneným pretekárom a návštevníkom podujatia.

Ďalšie videá z Nováckej päťstovky od RTV Prievidza


Späť na zoznam aktualít
Novácka päťstovka - 52. ročník - projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj