Ďakujeme vám...

Je za nami ďalší vydarený ročník Rudno cup, ktorý sa uskutočnil v sobotu 6.5.2017 na priehrade v Nitrianskom Rudne.

Milan Oršula | 10.05.2017 13:34:31

Nakoľko to bol jeden z najúspešnejších ročníkov, chcel by som poďakovať všetkým dvadsiatim piatim usporiadateľom, členom výboru klubu, členom klubu ale i rodičom pretekárov, ktorí sa podieľali na príprave, ale i priebehu tohto podujatia.

Menovite by som chcel poďakovať starostovi obce Nitrianske Rudno, pánovi Štrbákovi, riaditeľovi podujatia pánovi Iliašovi, ale i všetkým sponzorom, ktorí prispeli na vecné ceny pre pretekárov.

Tento ročník bol úspešný nie len po stránke organizačnej, ale i športovej. Prihlásených bolo 206 pretekárov z devätnástich klubov Slovenska. Aj keď to bolo podujatie na začiatku pretekárskej sezóny, pretekári bojovali o čo najlepšie umiestnenie a náš klub teší aj to, že sme vyhrali pohár starostu obce, za čo im tiež patrí poďakovanie.

Taktiež ďakujem všetkým klubom, ktoré sa podujatia zúčastnili a prispeli tak k celkovému úspechu tohto ročníka a tešíme sa na ich účasť v roku 2018.

Milan Oršula
prezident klubu

Pohár starostu obce Nitrianske Rudno - Štrbák Róbert

Pohár starostu obce Nitrianske Rudno - Štrbák Róbert


Späť na zoznam aktualít