Darujte 2% zo svojej už zaplatenej dane...

Ako každý rok, tak aj tento rok sa snažíme získať čo najviac financií pre náš klub. Využívame, všetky možné spôsoby ako je aj tento.

04.02.2020 13:00:34

Chceme Vás aj touto cestou poprosiť, ak nemáte komu poukázať 2% zo svojej už zaplatenej dane, môžete ich poukázať nášmu klubu, pre naše (Vaše) deti. Budeme veľmi radi a vopred ďakujeme.

Obchodné meno alebo názov: Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky
Sídlo: Nábrežná 954, Nováky 97271
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00628093
Právna forma: Občianske združenie.

Zamestnanec - vyhlásenie (123,68 KB)

Zamestnanec - potvrdenie (80,95 KB)

Od 01.01.2019 je možné Vyhlásenie a Potvrdenie podať výlučne na tomto predpísanom tlačive.

Informácie o určenej právnickej osobe KRK Nováky

Do kedy?

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.
Príklad: ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2020.Späť na zoznam aktualít